04
October

पाठ्यवस्तुकाे समायाेजीत ढाँचा २०७७ तथा कक्षा ११ काे नेपाली र अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक

कक्षा १,२ र ३ का लागि यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् । कक्षाा ४ र ५ का लागि यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् । कक्षाा ६,७ र ८ का लागि यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् । कक्षा ९ र १० का लािग यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् । कक्षाा ११ काे नेपाली कीताब प्राप्त गर्न यहाँ क्लीक गर्नुहाेस् । कक्षाा ११ काे अंग्रेजी […]

20
September

विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू असोज १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका

विभिन्न रेडियो विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू असोज १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिकातथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू असोज १ देखि १५ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका